Szanowni Państwo

                Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nieodpłatnym szkoleniu dotyczącym ochrony drzew podczas inwestycji, organizowanym w ramach realizowanego przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi projektu: „Kampania Edukacyjna DRZEWA W MIEŚCIE – etap II”. Szkolenie będzie prowadzone przez Panią dr Marzenę Suchocką – architekta krajobrazu, specjalistę w zakresie wpływu prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń oraz gospodarki drzewostanem w miastach, w terminie: 11 września 2018 r. w godzinach 9:00 – 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Szkolenie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W ramach projektu opracowano i wydano publikację pn. „Standardy wykonania i odbioru robót budowlanych na terenach zadrzewionych”, którą otrzyma każdy uczestnik szkolenia. Jej treść zawiera wytyczne w zakresie przygotowywania projektów, kosztorysów, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), na etapie zamówień publicznych i wykonawstwa, jako praktyczny przewodnik prac budowlanych w sąsiedztwie drzew i rozwiązywania problemów z tym związanych.

                Zachęcamy Państwa do wykorzystania możliwości uczestnictwa w szkoleniu, którego celem jest zminimalizowanie wpływu prac budowalnych na stan zdrowotny drzew. Prosimy o rozpropagowanie informacji o szkoleniu wśród współpracujących z Państwa instytucją projektantami oraz wykonawcami realizującymi inwestycje w obrębie drzew.

 

                Potwierdzenie udziału w szkoleniu - poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: lpkdn.drozdowo@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w szkoleniu

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

Sprawę prowadzi: Anna Jadczak, gł. specj. ds. ochrony przyrody, tel. 86 219 21 75


Medal im. Wiktora Godlewskiego dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie

więcej


Zapraszamy na NOC SÓW!!!


Mamy własne Gęsi gęgawy!

Obserwacje prowadziliśmy ok. 10 lat i dopiero w ostatnich dniach udało się nam policzyć stado przebywające w dolinie administrowanej prze ŁPKDN. Jest ich 98 i stanowi grupę rodzin z przestrzeni między mostami Hubala i mostem w Bronowie. Stwierdzone stanowiska to z lądu niedostępne zabagnienia, gęsto porośnięte trzcinami w pobliżu bagiennych łąk i moczarów Doliny Narwi. Pierwsze znajduje się w obrębie Niewodowa, dwa następne przy ujściu rzeki Gać i czwarte przy ujściu rzeki Łojewek.

więcej

 


Dzień Krajobrazu

 więcej


WIEŻA WIDOKOWA W BRONOWIE ZAMKNIĘTA DO CZASU REMONTU


PODLĄDAMY BOCIANY Z PRZEŁOMOWEJ DOLINY NARWI

http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/bocian-bialy-w-ne-polsce/aktualnoci/1140-bocian-live.html

 

 

 

Dodana: 1 czerwiec 2017 09:55

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2018 09:22