Medal im. Wiktora Godlewskiego dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie

Medal im. Wiktora Godlewskiego dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie

Dnia 17 maja 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach odbyła się po raz 24-ty uroczystość wręczenia medali im. Wiktora Godlewskiego. Medale są przyznawane za działania na rzecz ochrony przyrody. W tym roku przyznano pięć takich wyróżnień.
Jednym z laureatów tej nagrody został Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie.

Medal ustanowiono w 1992 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, rodzinnej miejscowości Wiktora Godlewskiego – znanego XIX- wiecznego przyrodnika, badacza Syberii. Ma ona służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim oraz promować działania na rzecz poznania i ochrony przyrody, szczególnie na terenie Mazowsza i Podlasia.
O tym, komu przyznać medal, decyduje kapituła powołana przez dyrektora GOKiS w Bogutach-Piekutach. W tym roku Kapitule przewodniczył prof. dr hab. Tomasz Borecki- (rektor SGGW 2002-2008).

Pozostali laureaci medalu za 2017 rok to:
- Hanna Chromińska z Małkini Górnej - za zasługi na rzecz popularyzacji ornitologii i świadomości przyrodniczej na terenie Mazowsza i Podlasia wśród dzieci i młodzieży,
- Leśny Bank Genów w Kostrzycy (woj. dolnośląskie) - za ochronę zasobów genowych drzew, krzewów i roślin szczególnie, cennych obiektów przyrodniczych środowiska leśnego Polski,
- Maciej Omelaniuk - za zaangażowanie w czynną ochronę i promocję przyrody Mazowsza i wydawnictwa przyrodnicze poświęcone dolinie Bugu,
- dr inż. Roman Zielony - za całokształt badań w zakresie przyrodniczych podstaw urządzania lasu i ochrony przyrody w lasach.

Gospodarzami uroczystości byli: dyrektor GOKiS Roman Świerżewski i wójt gminy Józef Bogucki, którzy przedstawili sylwetkę i dokonania zasłużonego obywatela tych ziem - Wiktora Godlewskiego.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz powiatu ostrowskiego i gminy Boguty-Pianki, pracownicy Lasów Państwowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół z powiatu ostrowskiego, uczniowie z okolicznych szkół podstawowych oraz przyjaciele GOKiS i laureatów.
Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński wręczył wszystkim tegorocznym laureatom listy gratulacyjne.
Laureaci w krótkich wystąpieniach podziękowali za przyznane medale i przybliżyli gościom główne profile swoich zadań, którymi zajmują się na co dzień, aby popularyzować wśród społeczeństwa wiedzę przyrodniczą.

Muzyczną oprawę uroczystości przygotował zespół Żurawiacy i bardzo zdolny przedstawiciel młodego pokolenia (samouk - akordeonista) Przemysław Moczulski.

Dodana: 21 maj 2018 10:21

Zmodyfikowana: 22 maj 2018 12:39