Stan i ochrona otaczającego nas środowiska  wynika ze stopnia wiedzy ekologicznej społeczeństwa. Wpojenie zainteresowania, poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na przyrodę jest możliwe dzięki rzetelnej edukacji ekologicznej.

Jednym z głównych zadań statutowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi jest edukacja ekologiczna Od 17 lat zajmujemy się nauczaniem dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej. Naszym priorytetem jest  zapoznanie młodych ludzi z bogactwem przyrodniczym, walorami historycznymi i kulturowymi najbliższej  okolicy. Staramy się  rozwijać w młodych ludziach zamiłowanie do otaczającej przyrody, ukazywać właściwe postępowanie zgodne z ochroną środowiska naturalnego oraz wzbudzać zamiłowanie na piękno otaczającej nas przyrody.


Oferujemy dzieciom i młodzieży szkolnej zajęcia z ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska

w formie prelekcji, lekcji warsztatowych czy wycieczek po ścieżkach przyrodniczych.


Rokrocznie organizujemy wiele konkursów przyrodniczych, plastycznych oraz  fotograficznych.


Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia terminu i tematyki zajęć.

Nr telefonu 86 219 21 75

 


 

Dodana: 19 styczeń 2012 11:29

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2012 11:31